Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminta perustuu tekijän omaan vapaaseen tahtoon ja se on toisten ihmisten tai yhteisöjen hyväksi tehtyä työtä, josta ei saa rahallista korvausta. Vapaaehtoistyö ei korvaa ammattilaisen tekemää työtä, mutta tuo toimintaan huomattavan lisäarvon. Vapaaehtoistyö rikastuttaa tekijän omaa elämää ja parhaimmillaan syventää sen merkitystä.

Vapaaehtoinen toimii tehtävässään tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin oman jaksamisensa ja kiinnostuksensa mukaan. Vapaaehtoistyötä voi tehdä yksin tai parin kanssa. Vapaaehtoistehtävät voivat olla kertaluonteisia, sopimuksen mukaan tehtäviä tai tiettyyn aikaan sidottuja. Tehtäviä on ikäihmisten, kehitysvammaisten ja lapsiperheiden palveluissa.

Vapaaehtoisemme on vakuutettu ja heillä on vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin sekä työyhteisön tuki. Tehtävään perehdyttämisen lisäksi tarjoamme säännöllisesti koulutusta ja virkistystä. Vapaaehtoiset ovat yhdistyksessämme keskeisessä osassa mukana kehittämässä ja ideoimassa uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja.

shutterstock_45007222-vapiskuva-rollari

 

Ota yhteyttä

Anne-Mari Leppänen
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

Aleksanterinkatu 31 A 1, 33100 Tampere

040 759 9399
vapaaehtoistyo(at)tamperecitymission.fi