Työklinikka – projekti (RAYn rahoitus vuosille 2013–2017)

Kohderyhmä oli Pirkanmaan alueen kehitysvammaiset henkilöt, joilla oli tuen tarve työllistymisessä. Työklinikalle osallistuvalla tuli olla kunnan vammaispalvelun asiakkuus. Henkilöiden tuen tarve kohdistui seuraaviin nivelvaiheisiin:

  1. opinnoista työelämään siirtyminen
  2. vaihtoehtojen selvittäminen, kun henkilöltä puuttuu ammatillinen koulutus
  3. työpaikan vaihdos
  4. työ- ja päivätoimintakeskuksen asiakkaat, jotka haluavat suuntautua työkeskuksen ulkopuolelle

Jakson aikana kartoitettiin yksilöllisiä työllistymisvaihtoehtoja ja pyrittiinn vahvistamaan osallistujien omaa päätöksentekoa, osallisuutta, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä ehkäisemään syrjäytymistä. Päämääränä oli valintojen tekeminen konkreettisten kokemusten perusteella.

Työklinikka- jakso sisälsi ryhmätapaamisia ja työharjoittelujaksoja. Ryhmä kokoontui kolme kertaa viikossa ja sisältönä olivat elämänhallinta, työelämätaidot, työelämään tutustuminen ja osaamista kartoittavat työtehtävät. Projekti teki yhteistyötä oppilaitosten, alueen vammaispalvelun sosiaalityöntekijöiden ja työhönvalmentajien kanssa. Työklinikka tarjosi myös tukea ja ohjausta työpaikkaohjaajille.