Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille

Seteke-projekti on päättynyt 31.3.2017. Kiitoksia kaikille yhteistyötahoille!

Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti toteutettiin vuosina 2012-2016. Toiminnan rahoitti STEA (entinen RAY).

Seksuaalinen hyvinvointi ja seksuaalioikeudet kuuluvat myös kehitysvammaisille kuten muutkin ihmisoikeudet. Projektin tavoitteena oli kehitysvammaisten seksuaaliterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Projektissa kokeiltiin ja luotiin toimintamalli seksuaaliterveyden erityispalvelusta, jossa yhdistyi kehitysvammaisille kohdennettu seksuaalineuvonta, kehitysvammaisten kanssa työskentelevien koulutus ja konsultaatio sekä selkomateriaalien käyttö.

seteke.fi

 

Projektin tuotoksena valmistui Seksuaalisuudesta selkokielellä –nettisivusto, joka sisältää perustietoa seksuaalisuudesta ja seksuaalisuuteen liittyviä aiheita. Sivustolta löytyy myös lisää tietoa Seteke-projektin toiminnasta sekä vaikutuksista.

Materiaali on luettavissa ja tulostettavissa: www.seteke.fi

Projektissa aikaisemmin tuotettu Oikeus seksuaalisuuteen –opas löytyy myös nettisivustolta.

Materiaali on luettavissa myös mobiililaitteella.