Kaiku-hanke

Tampereen Kaupunkilähetys ry:n Kaiku-hankkeen (2018-2021) tarkoitus on tavoittaa Kaukajärven alueella 60+-vuotiaita asukkaita ja tukea heitä löytämään keinoja arjessa pärjäämiseen erilaisissa elämäntilanteissa. Jaksamiseen vaikuttavia asioita voivat olla mm. puolison kuolema, sairastuminen, mielenterveysongelmat, taloudelliset vaikeudet, yksinäisyys sekä peli- ja alkoholiriippuvuus. Tilanne on voinut jatkua jo pidempään tai avun tarve on realisoitunut äkillisen elämänmuutoksen vuoksi.

Kaiku-hankkeessa avataan yhdessä alueen asukkaiden kanssa korttelikerhoja, jotka mahdollistavat ikääntyneille asukkaille osallisuuden ja vaikuttamisen lähellä kotia.

Korttelikerhojen periaatteita:

• korttelikerhot avataan lähelle asukkaan kotia
• osallistuminen on ilmaista
• toiminnan sisältö suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa
• lähtökohtana ovat asukkaiden voimavarat
• asukkaat ovat oman elämänsä asiantuntijoita
• jokaisen mielipide on yhtä tärkeä

Kaikua rakentamaan ovat tervetulleita kaikki toiminnasta kiinnostuneet.

Kaiku-hanke on osa valtakunnallista STEA:n (Sosiaali– ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) rahoittamaa Elämänote-avustusohjelmaa.  Avustusohjelman tarkoituksena on tukea ikäihmisten kotona asumista ja lisätä heidän osallisuuttaan.

Katso täältä lista korttelikerhoista Kaukajärvellä!

Ota yhteyttä

Arja Anttila
Projektipäällikkö
0400 172 528

arja.anttila@tamperecitymission.fi

Heljä Tuomi
Projektityöntekijä
040 655 5511

helja.tuomi@tamperecitymission.fi

Kimmo Hurmila
Projektityöntekijä
040 544 4641

kimmo.hurmila@tamperecitymission.fi