Keräyslupa

Rahankeräysluvan saaja: Tampereen Kaupunkilähetys ry
Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus
Rahankeräysluvan numero RA/2017/1295
Lupa on voimassa 26.2.2018 – 31.12.2019 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Kerätyt varat käytetään yhdistyksen sääntöjen mukaisen toiminnan kehittämiseen ja tukemiseen sekä uusien toimintamallien kehittämisen mahdollistamiseen seuraavasti:

  • yksinäisten ja syrjäytymisvaarassa olevien parissa tehtävään ennaltaehkäisevään ja heidän  hyvinvointia tukevaan työhön
  • kehitysvammaisten ja muiden erityisryhmien parissa tehtävään työhön ja sen ylläpitämiseen, kehittämiseen ja levittämiseen
  • vapaaehtoistoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Varoilla järjestetään leiripäiviä, virkistystapahtumia, yhteisöllisiä tapahtumia ja retkiä sekä Operaatio Joulukassi -kampanja.