Avotyötoiminta

Avotyötoiminnan avulla tuetaan asiakkaiden työllistymistä heidän kykyjensä mukaisesti. Kuntoutustavoitteinen avotyötoiminta toteutuu tavallisilla työpaikoilla yksilöllisten tukitoimien avulla. Avotyöntekijöille etsitään heidän toiveitaan ja vahvuuksiaan vastaavia työtehtäviä sisältäviä työharjoittelu- ja työpaikkoja ja niihin järjestetään riittävät ohjaus- ja tukipalvelut.

Avotyötoiminnassa työvalmentajat tukevat työntekijää työllistymisen eri vaiheissa ja työelämässä pysymisessä. Kehitysvammaisen työntekijän tasavertainen liittyminen omaan työyhteisöön mahdollistetaan yksilöllisesti suunnitellun jatkuvan tuen avulla.

Yhteystiedot »