Tuettu asuminen

Tuetun asumisen toiminnan tavoitteena on tukea asiakkaita mahdollisimman itsenäiseen elämään arjen eri askareissa. Tuetun asumisen asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan tai ryhmäasunnoissa. Tuki määritellään asiakkaan omat tarpeet ja vahvuudet huomioiden, yhteistyössä kaupungin sosiaalityöntekijän kanssa. Toimintamme perusperiaatteita ovat päivittäisten taitojen ja arjen selviytymisen tukeminen.

Tuettua asumista tarjoamme myös Aleksin ryhmäkodissa, jossa tuki on päivittäistä.

IMG_9389