TunteVa®-ideologia

TunteVa®-toimintamalli on vuorovaikutusmenetelmä, joka tukee muistisairasta ihmistä empatian, keskustelun ja yhteisöllisyyden keinoin. Suomalaisen TunteVa®-toimintamallin taustalla ovat yhdysvaltalaisen Naomi Feilin validaatioajattelu ja Sopimusvuoren terapeuttisen yhteisöhoidon malli.

Lähtökohtana on näkemys, että ihminen on muistisairaanakin arvokas. Hänen näkemyksillään ja kokemuksillaan on merkitys. Muistisairasta ihmistä ei palauteta väkisin nykytodellisuuteen, vaan kuljetetaan rinnalla siinä todellisuudessa, jossa ihminen sillä hetkellä on. Muistisairasta ihmistä autetaan ilmaisemaan tunteitaan ja tarpeitaan. Hänen tunteensa ja tarpeensa otetaan todesta ja niitä tuetaan.

KL-TunteVa_web-300TunteVan avulla luodaan pitkäaikainen luottamussuhde ihmiseen. Vuorovaikutusmallin johdonmukainen käyttö vahvistaa muistisairaan ihmisen kokemusta itsestään. Empaattinen toimintatapa ehkäisee ja vähentää ahdistusta ja stressiä.

Muistisairaan ihmisen käyttäytymisellä on syy. Hänellä voi olla torjuttuja tunteita ja keskeneräisiä asioita, jotka vaativat tulla käsitellyksi. Tähän hän tarvitsee ymmärtävän, hyväksyvän ja kuuntelevan lähimmäisen tukea.

TunteVa®-toimintamalli on käytössä Tampereen Kaupunkilähetyksen ikäihmisten palveluissa. Yhdistyksellä on myös olemassa suomen- ja ruotsinkielistä TunteVa -materiaalia, jota voi tilata. TunteVa®-toimintamallia on juurrutettu valtakunnallisesti RAY-rahoitteisessa projektissa (2015 – 2017) yhteistyössä Muistiliiton ja valtakunnallisen Muistiluotsiverkoston kanssa.