Tehostettu palveluasuminen

Kaiken toiminnan tavoitteena on asukaslähtöinen, kodinomainen ja asukkaan toimintakyvyn ylläpitämistä tukeva asumispalvelu, hoito ja hoiva. Asukkaita ja heidän läheisiään kannustetaan osallistumaan aktiivisesti yhteisiin arjen toimintoihin. Petäjäkodissa on 50 yksiötä, joissa oma kylpyhuone, lisäksi osassa oma tupakeittiö sekä parveke ja 5 kahden hengen huonetta, joissa on yhteinen kylpyhuone.

Asukkaiden hoidosta ja hyvinvoinnista huolehtii moniammatillinen, koulutettu henkilökunta, jolla on erityisosaamista TunteVa® -menetelmän käytöstä muistisairaiden asukkaiden hoidossa. Arjen toimintojen lisäksi asukkailla on säännöllisesti virikkeistä vapaa-ajantoimintaa ja heidän toiveensa ja elämänhistoria pyritään huomioimaan arjen toiminnoissa.

petajako