Ryhmätoiminta

Petäjäkodilla järjestetään ryhmätoimintaa ikäihmisille. Ryhmätoiminnan perusajatuksena on tarjota palveluita, joiden tarve on lähtöisin asiakkaiden tarpeista. Petäjäkodilla on erilaisia ryhmiä sekä fyysiseen että henkiseen hyvinvointiin sekä kotona jaksamiseen.

Ryhmätoiminnassa korostuu talomme vahva TunteVa® osaaminen sekä luonnon mahdollisuudet toimintakyvyn ylläpitämisessä. Petäjäkoti järjestää myös ensitieto ryhmiä TunteVa® menetelmän käytöstä muistisairaiden omaisille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

petaja-ryhmato