Päiväkeskustoiminta

Päiväkeskusasiakkaat ovat pääasiassa iäkkäitä säännöllisen kotihoidon tai kotihoidon tukipalvelujen asiakkaita, joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi alentunut. Ryhmän tavoitteena on asiakkaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen heidän henkilökohtaisten palvelu-, hoito- ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

Petäjäkotikeskuksessa pyritään huomioimaan nämä kaikki aspektit jokaisella ryhmäkerralla huomioiden kävijöiden yksilölliset tarpeet ja mielenkiinnon kohteet. Ryhmätoiminnassa huomioidaan myös ajankohtaiset asiat sekä mm. juhlapäivät. Päiväkeskustoiminta sisältää toiminnan alkaessa alkuhaastattelun, alkutestit ja tavoitteiden laadinnan yksilötasolla sekä jakson loppuessa lopputestit sekä haastattelun, jossa arvioidaan tavoitteiden saavuttamista myös asiakkaan näkökulmasta.

Päiväkeskustoimintaan hakeudutaan Tampereen kaupungin asiakasohjaajien kautta. Päiväkeskuspäivän kesto on klo 9-15, Petäjäkotikeskuksen ryhmä kokoontuu tiistaisin.

petaja-paivatoim