Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Koskikotikeskuksessa tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen asumiseen, kun kotona asumisen tukemisen laajentaminen ei enää ole mahdollista.

Koskikotikeskuksen viidestä ryhmäkodista neljä suuntautuu muistisairaiden tehostetun palveluasumisen asumiseen. Toiminta tarjoaa erityisosaamista muistisairaiden hoitoon ja omaistukeen TunteVa -menetelmää hyödyntäen. Yksi ryhmäkoti suuntautuu tehostettuun palveluasumiseen.

Asukkaille tarjotaan mahdollisuus asua laadukkaasti elämänsä viimeiset vuodet kodinomaisessa ja yhteisöllisessä ympäristössä. Toimintaa ohjaavina arvoina korostuvat asiakkaiden omien valintojen ja toiveiden kunnioittaminen sekä ikäihmisten tasa-arvoinen kohtaaminen. Tärkeänä nähdään toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen mahdollisimman pitkään, sekä yhteistyö omaisten kanssa.

Kaikilla asukkailla on oma yhden hengen asunto ja sen rinnalla lukuisia yhteisiä tiloja. Tehostetun palveluasumisen asiakkailla on ryhmäkodin lisäksi käytössään palvelukeskuksen palvelut, ravintola Selman palvelut, kuntosalin palvelut, saunapalvelut, sekä mahdollisuus vuokrata tiloja mm. merkkipäivinä.

Koskikotikeskus sijaitsee Tampereen keskustassa keskellä vilkasta elämää ja palveluita. Koskikotikeskuksen palvelukeskus järjestää tilojen esittelyä.