Koskikotikeskus

Keskustelutuokio pöydän ääressäKoskikotikeskus tarjoaa palvelukeskuspalveluja sekä tehostettua palveluasumista  tamperelaisille ikäihmisille. 

Palvelukeskus tarjoaa monipuolista toimintaa, tietoa ja tapahtumia kaikille kotona asuville 55+ -ikäisille. Palvelukeskuksesta saa myös yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa arjen sujuvuuden sekä hyvinvoinnin tukemiseen.

Koskikotikeskuksen tehostetussa palveluasumisessa on viisi ryhmäkotia, joissa on yhteensä 80 asuntoa. Toimintamalli perustuu kodinomaiseen ryhmäkotiasumiseen. Tarjolla on perinteisiä tehostettuun palveluasumiseen tarkoitettuja sekä erityishoivan asuntoja muistisairaille. Erityishoiva muistisairaille perustuu TunteVa- menetelmään. Ryhmäkoti Reinola tarjoaa tehostettua palveluasumista. Ryhmäkodit Vienola, Ainola, Väinölä ja Rauhala ovat erityishoivan ryhmäkoteja muistisairaille. 

Koskikotikeskuksen asukkaaksi hakeudutaan Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kautta ottamalla yhteys hakijan asuinalueen kotihoidon asiakasohjaajaan.

KL-Koskikk_web-150(185)

Ota yhteyttä »