Kaiku-hanke

Tampereen Kaupunkilähetys ry:n Kaiku-hankkeen (2018-2021) tarkoitus on tavoittaa Kaukajärven alueella 60+-vuotiaita asukkaita ja tukea heitä löytämään keinoja arjessa pärjäämiseen erilaisissa elämäntilanteissa. Jaksamiseen vaikuttavia asioita voivat olla mm. puolison kuolema, sairastuminen, mielenterveysongelmat, taloudelliset vaikeudet, yksinäisyys sekä peli- ja alkoholiriippuvuus. Tilanne on voinut jatkua jo pidempään tai avun tarve on realisoitunut äkillisen elämänmuutoksen vuoksi.

Kaiku-hankkeessa avataan yhdessä alueen asukkaiden kanssa korttelikerhoja, jotka mahdollistavat ikääntyneille asukkaille osallisuuden ja vaikuttamisen lähellä kotia.

Korttelikerhojen periaatteita:

• korttelikerhot avataan lähelle asukkaan kotia
• osallistuminen on ilmaista
• toiminnan sisältö suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa
• lähtökohtana ovat asukkaiden voimavarat
• asukkaat ovat oman elämänsä asiantuntijoita
• jokaisen mielipide on yhtä tärkeä

Kaikua rakentamaan ovat tervetulleita kaikki toiminnasta kiinnostuneet.

Kaiku-hanke on osa valtakunnallista STEA:n (Sosiaali– ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) rahoittamaa Elämänote-avustusohjelmaa.  Avustusohjelman tarkoituksena on tukea ikäihmisten kotona asumista ja lisätä heidän osallisuuttaan.

Katso täältä lista Kaukajärven korttelikerhoista!

Syksyn 2019 aikana kerhoissa myös maksutonta digiohjausta!

Ota yhteyttä

Arja Anttila
Projektipäällikkö
0400 172 528

arja.anttila@tamperecitymission.fi

Heljä Tuomi
Projektityöntekijä
040 655 5511

helja.tuomi@tamperecitymission.fi

Kimmo Hurmila
Projektityöntekijä
040 544 4641

kimmo.hurmila@tamperecitymission.fi